Protocol - 4WD Festival

Het 4WD Festival, editie 2024.

Om het 4WD Festival binnen de geldende richtlijnen op een verantwoorde wijze te kunnen organiseren, is in overleg met verschillende instanties gekozen voor een vernieuwde opzet van het evenement. Op deze wijze kan het 4WD Festival tóch plaatsvinden.

Inschrijven

De online inschrijving voor het 4WD Festival, editie 2024 is inmiddels open. Wie wil deelnemen aan het vrij-rijden, moet er snel bij zijn: hiervoor geldt een limiet. Vooraf inschrijving is gewenst. Bij inschrijving verklaren bezoekers gezond te zijn én dat zij op 14 en/of 15 september uitsluitend aanwezig zullen zijn als ze geen COVID-19 gerelateerde gezondheidsklachten vertonen.

Terrein

Het terrein waar het festival plaatsvindt biedt genoeg ruimte voor bezoekers. Door middel van een routing kan er voldoende doorstroming en maximale ruimte onderling gewaarborgd worden. Op het terrein zullen tevens meerdere desinfectie punten aanwezig zijn.

Uitgangspunten

Kernpunt van ons evenement is dat de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemer, vrijwilliger en andere betrokkenen voorop staat. Daarbij baseren we ons op het volgende:

1. Gezond verstand gebruiken staat voorop.

2. Te allen tijde volgen we de maatregelen van het RIVM.

3. We creëren een veilige omgeving voor alle deelnemers; vrijwilligers, bezoekers en betrokkenen.

4. We bieden de mogelijkheid tot doorgang van andere partijen.

5.  We zorgen voor aanvullende hygiënemaatregelen.

6. We zorgen voor een goede en transparante communicatie naar alle Stakeholders, bezoekers en gemeenten.

7. Doordat het een doorloop evenement betreft is het geen ‘testen-voor-toegang’ evenement.

8. Bezoekers uit België zijn welkom mits de op dat moment geldende regels het toelaten.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

Blijf thuis:

 • – Als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
 • – Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je deelnemen aan het evenement.
 • – Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • – Ga direct naar huis wanneer er tijdens het evenement klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • – Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf zijn/haar risico te analyseren en te bepalen of hij/zij zich in groepen in de openbare ruimte kan begeven.
 • – Raadpleeg desnoods je huisarts.
 • – Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • – Ga voordat je naar het evenement vertrekt, thuis naar het toilet.
 • – Was voorafgaand aan het evenement je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 • – Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld dranghekken); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 • – Schud geen handen.
 • – Houd 1,5 meter afstand van anderen

Verplaatsing

Mocht het 4WD Festival toch niet doorgaan door het coronavirus of andere zaken die buiten de macht van 4WD liggen, dan zal het festival worden verplaatst naar een andere datum. Gekochte kaarten blijven geldig voor de vervangende datum. Je hoeft hiervoor dan ook niets te doen. Klik op de link voor de verschillende tickets.